Połączenie spółek

PLAN POŁĄCZENIA
z dnia 31 sierpnia 2022 r.

Spółek z ograniczoną odpowiedzialnością:

MODENA GROUP z siedzibą w Katowicach
(Spółka Przejmująca) 

oraz

MODENA BESKIDY Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach
(Spółka Przejmowana)

Katowice, dnia 31 sierpnia 2022 r.

W tym celu rozpoczęta została procedura prawna.
Poniżej publikujemy Plan Połączenia obu Spółek

Pobierz dokument PDF